PREKIŲ PIRKIMO/ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

ADMINISTRUOJAMOS UAB „DANBALT INTERNATIONAL“ INTERNETINĖSE PARDUOTUVĖSE

Klientas pirkdamas prekes mūsų parduotuvėje privalo patvirtinti šias taisykles

1. Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.danija.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Danbalt International“ (toliau – Pardavėjas), įm. k. 110474962, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.           

3. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Užsakymai atlikti iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo bus išsiųsti klientui arba grąžinti visa sumokėta suma gauta iš kliento ir tai bus informuojama pirkėjo pateiktais kontaktais. 

3.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

3.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis; Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

4.2.  Pardavėjas įsipareigoja siekti prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 5 darbo dienas nuo  užsakymo patvirtinimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjas sandėlyje neturi reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju pinigai klientui grąžinami nedelsiant.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 100 dienų nuo prekės įsigijimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 

5.3. Pirkėjas prekes grąžinti gali bet kurioje to tinklo kurioje pirko prekes parduotuvėje esančioje Lietuvoje. 

5.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės, banko kortelėmis, grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu; (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį.

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.3. Užsakymas pradedamas vykdyti gavus banko patvirtinimą apie atliktą vartotojo apmokėjimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Per šį terminą, jeigu mokėjimo pavedimas nebus banko patvirtintas, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaryta.

6.4. Klientas įsidėjęs prekes į prekių krepšelį gali panaudoti ne daugiau kaip vieną nuolaidų kuponą už vieną pirkinį www.danija.lt puslapyje.

6.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu: 

7.1.1.   pristatymas per DPD kurjerių tarnybą; 

7.1.2.   pristatymas į DPD paštomatus; 

7.2 Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

7.2.1 Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas. 

7.2.2 Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

7.3 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Tačiau, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, informavus Vartotoją apie jo užsakytų Prekių trūkumą, pristatymo terminas gali būti pratęstas. Visais atvejais, Pardavėjas prekes pristato ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo

7.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

7.6 Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.7 Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui. Už grįžusią prekę pinigai grąžinami Klientui per 14 dienų. O Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku.

7.8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą,bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą.

7.8.1 Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.8.2 Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: info@danija.ltPirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 

7.8.3 Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, sugadintos, neatitinkančios prekinės 

8. Prekių grąžinimas

8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. T.y. jeigu prekė buvo su dėžute ar kokioje kitoje pakuotėje, klientas turi joje ir grąžinti. Tai galioja grąžinant tik naujas prekes per 100 d. nuo pirkimo momento. 

8.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas (grąžinama prekė turi būti: originalioje tvarkingoje pakuotėje; nepraradusi prekinės išvaizdos; nepažeistos etiketės; nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota bet kokiame maišelyje, kad nebūtų pažeista pakuotė) Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Taip pat klientas visada gali grąžinti prekes, be spec. pakavimo į bet kurią tinklo parduotuvę.

8.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais), jeigu prekė grąžinama kaip nauja, o ne remiantis garantija.

8.2. Jeigu pristatyta prekė Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus.

8.3. Klientas gali vykdyti grąžinimus per DPD Pickup arba nunešti prekes į nurodytą DANIJOS parduotuvę. Nešant grąžinti batus į parduotuvę reikia žinoti savo užsakymo numerį (kurį gavote el. paštu užsakant prekes). 

8.4 Klientas grąžindamas prekę, privalo užpildyti grąžinimo formą. Grąžinimo formoje privalu nurodyti teisingus duomenis: užsakymo numerį, batų kodą, vardą pavardę, bei sąskaitos numerį. Nenurodžius tokių duomenų, neužpildžius ar nepasirašius formos, bei nepridėjus jos prie grąžinamo užsakymo, pretenzijos nepriimamos ir siuntos grąžinimas nepriimamas.

8.5. Tuo atveju, kai Pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, Pirkėjas turi teisę reikalavimus dėl kokybės trūkumų Pardavėjui pareikšti per 2 metų garantinį terminą, t. y. Pirkėjas per 2 metų garantinį terminą savo pasirinkimu turi teisę iš Pardavėjo reikalauti:

1) nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę), kurie atsirado ne dėl pirkėjo kaltės;

2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

3) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

4) atitinkamai sumažinti pirkimo kainą.

9. Bendra atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimais, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Pardavėjas deda visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

9.6 Pardavėjas ir Klientas yra atsakingi vienas kito atžvilgiu už kitai šaliai padarytą žalą, susijusią su šių naudojimo sąlygų pažeidimu, Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Sudarant sutartį Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pristatymo adresą. Sudarius sutartį Kliento duomenys tvarkomi sutarties vykdymo tikslų.

10.2. Uždėdamas varnelę ties „Sutinku prenumeruoti naujienlaiškį“ ir (arba) "Sutinku gauti spec. pasiūlymus SMS žinute", Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės uždėjimu Pirkėjas patvirtina, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų, registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute.

10.3. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

10.4. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas pranešimus užsakymo vykdymo tikslais siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 525 952 71 ir el. paštu info@danija.lt).

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius, ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

12.4. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą,
adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu: tarnyba@vvtat.lt, telefonu:
(8 5) 262 6751, interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

13. Privatumo politika

13.1 Visi klientų duomenys yra tvarkomi pagal privatumo politikos taisykles.